Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2007

Η παρούσα ιστοσελίδα σκοπεύει στην προβολή του παγκρήτιου μη κερδοσκοπικού πολιτιστικού σωματείου με την επωνυμία "Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας", παρέχοντας πληροφορίες για τη σύσταση, τη λειτουργία και τις δραστηριότητές του καθώς και μια σύγχρονη δυνατότητα επικοινωνίας. Περισσότερα θα ειπωθούν στη συνέχεια. Προς το παρόν, τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί μας είναι, φυσικά, ο ιστοχώρος http://cretan-literature.blogspot.com/ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο centre.for.cretan.literature@gmail.com